Algemene voorwaarden voor RDmedical

Versie 0.1
Deze pagina werd het laatst bijgewerkt op 04/04/2022.

Contactinformatie:
Jan Ypermanstraat 15
8900 Ieper
Tel. +32 (0) 479 / 679 997

Algemeen

1. De ontvangst van de factuur geldt van rechtswege en volgens art.1139 van het Burgerlijk Wetboek als ingebrekestelling zonder dat er enige akte nodig is en alleen door verstrijken van de termijn, De verkoper behoudt het eigendom van de goederen tot volledige betaling.

2. In geval van niet betaling op de vervaldag is de schuldenaar gehouden bij toepassing van art.1147 van het Burgerlijk Wetboek tot betaling van een schadevergoeding wegens wanbetaling. Conventioneel en onverminderbaar vastgesteld op 12 % , met een minimum van 50 €. Tevens zal een verwijl interest van 12 % per jaar verschuldigd zijn , eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling . Alle verdere inningskosten zijn ten laste van de koper.

3. Alle klachten moeten schriftelijk, binnen de 48 uur te gebeuren. Tenzij een naar behoren bewezen fabricagegebrek, beperkt onze verantwoordelijkheid zich tot de vervanging van de goederen zonder andere directe of indirecte schadevergoeding.

4. Voor terugzending die non-franco gebeuren, zijn de kosten ten laste van de klant. De verzendingen gebeuren altijd op eigen risico van de geadresseerde.

5. Elke betwisting wordt volgens Belgische recht beslecht en zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Ieper behoren.

6. Leveringen portvrij vanaf 75€ in België

Geen tijd? Whatsapp ons!

Icoon Whatsapp | RDmedical